Testamente sambo

Kategori: Testamente

Testamente sambo

Testamente sambo - Inbördes testamente mellan sambor.Testamente sambo – Det är viktigt att ni som sambor skriver ett inbördes testamente om ni vill ärva varandra. Detta eftersom sambor inte ärver varandra enligt Ärvdabalken. Om ni köpt en gemensam bostad är det extra viktigt med ett inbördes testamente då den efterlevande sambon annars kan tvingas sälja bostaden för att lösa ut den avlidne sambons arvingar.

Ett skrämmande exempel hämtat ur verkligheten

Janne och Eva levde tillsammans som sambor i 30 år, och deras gemensamma barn samt Jannes son, Emil, från ett tidigare förhållande, upplevde ett varmt och stabilt syskonförhållande. När Janne plötsligt gick bort så förändrades allt. Plötsligt så ställde Emil krav om att Eva genast skulle sälja bostaden för att ge honom arvet efter Janne. Eftersom sambor inte ärver varandra så hade Emil rätt att omedelbart kräva ut sitt arv. Om Eva och Janne skrivit ett inbördes testamente så hade Emil bara haft rätten till 50% av det samlade arvet och Eva hade kunnat bo kvar i bostaden.

Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver som sambor såsom exempelvis inbördes testamente mellan sambor, samboavtal, bodelningsavtal mellan sambor mm. Alla dokument är upprättade av jurister och garanterat juridiskt korrekta.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan sambor som ger er sex olika lösningar att välja mellan!

Förra inlägget