Sambor – En juridisk checklista

Kategori: Samboavtal, Testamente

Inbördes testamente mellan sambor och samboavtalInnan ni flyttar ihop så finns det en del grundläggande rättsregler som ni som blivande sambor bör ha i åtanke. Nedanstående checklista är att se som ett samtalsunderlag för dig och din blivande sambo. Det är viktigt att ni läser igenom checklistan, engagerar er i detta samt är uppriktiga mot varandra. Gör ni det så är chansen stor att ni kan undvika framtida oro och lurande privatekonomiska katastrofer.

Sambor – En juridisk checklista

  • Inbördes testamente mellan sambor. Som sambor ärver ni inte varandra. Om ni skall ärva varandra så måste ni skriva ett inbördes testamente speciellt anpassat för sambor. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan sambor som är upprättat av jurister med specialkompetens inom familjerätten.
  • Samboavtal. Som blivande sambor bör ni diskutera om ni vill att sambolagens bodelningsregler skall gälla er emellan. Vill ni avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis så kan ni ladda ner ett samboavtal för detta ändamål på Juridiska Dokument.
  • Försäkringar. Kontrollera ert försäkringsskydd och överväg att sätta er sambo som förmånstagare till er livförsäkring m.m.
  • Förteckning över vem av er som äger vad. Om ni vill kan ni skriva en förteckning över vem av er som äger vad innan ni flyttar ihop. En sådan förteckning är värdefull information inte bara vid en eventuell separation utan också om en av er avlider.
  • Spara kvitton. Om ni vill dokumentera vem som köpt vad under ert samboförhållande så kan ni spara kvitton över större inköp och på så sätt hålla reda på vem av er som betalt vad.
  • Bestäm hur ni skall dela på era utgifter. Som sambolagen är utformad så är det inte rättvist om den ena sambon står för alla löpande utgifter medan den andra sambon sparar sina pengar eller köper kapitalvaror som inte berörs av sambolagens bodelningsregler.
  • Vårdnad om barn. Tänk på att modern ensam får vårdnaden om era gemensamma barn i ett samboförhållande. För att få gemensam vårdnad så måste ni ansöka om detta.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla de dokument som ni kan behöva som sambor!

Förra inlägget