Orubbat bo – Ladda ner ett inbördes testamente!

Kategori: Testamente

Orubbat bo - Skriv inbördes testamente!

Vad menas med orubbat bo?

Orubbat bo – Begreppet orubbat bo är ett gammalt begrepp som avser den situation där den efterlevande maken ärver hela den avlidne makens kvarlåtenskap. För makar utan barn eller med endast gemensamma barn är det normen. Där ärver den efterlevande all den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Först när den efterlevande maken gått bort så ärver barnen eller de andra efterarvingarna.

Makar med särkullbarn

Om någon av makarna har särkullbarn blir situationen dock annorlunda. Om makarna saknar testamente så får särkullbarnet ut sin  arvslott direkt efter sin förälder. Lösningen på denna situation är att makar med särkullbarn skriver ett inbördes testamente som är upprättat med just särkullbarn i åtanke.

Inbördes testamente för makar med särkullbarn

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente för makar med särkullbarn. Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister vilket borgar för att dokumenten är juridiskt korrekta.

Klicka här för mer information om inbördes testamente för makar med särkullbarn!

Nästa inlägg