Inbördes testamente

Kategori: Testamente

Inbördes testamente

Inbördes testamenteEtt inbördes testamente skrivs av två eller flera personer gemensamt. Vanligen skrivs ett inbördes testamente av två personer, som lever i en relation och som ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra.

För sambor är det extra viktigt att skriva testamente eftersom de inte har någon laglig arvsrätt sinsemellan. Även för makar med särkullbarn kan det vara väldigt viktigt att skriva testamente, exempelvis om de vill skydda den efterlevande maken från särkullbarns anspråk på laglott.

Om du är gift eller sambo så kan du ladda ner ett lämpligt inbördes testamente på Juridiska Dokument:

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister på Thorlund Juristbyrå. Dokumenten är garanterat juridiskt korrekta och uppdateras alltid när så krävs på grund av förändrad lagstiftning eller praxis.