Skriva testamente

Skriva testamente

Skriva testamente

Vem bör skriva testamente? Det finns massor av skäl att upprätta ett testamente. Sorgearbetet underlättas för dina anhöriga och kan därutöver bespara dem onödiga och uppslitande konflikter sinsemellan.

Ibland är det dock extra viktigt att skriva testamente. Det kan exempelvis vara så att du vill att någon annan än de som är arvsberättigade enligt lag skall ärva dig. Ett annat vanligt skäl är att föräldrar vill att deras barns arv skall vara enskild egendom. Lever du i ett samboförhållande är det viktigt att du känner till att sambor inte ärver varandra enligt lag. Om du och din sambo vill ärva varandra måste ni således upprätta ett inbördes testamente mellan sambor.

Om du är gift bör du veta att särkullbarn aldrig kan göras helt arvslösa. Vill ni att era särkullbarnen skall ärva mindre så måste ett testamente för detta ändamål upprättas. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan makar som hjälper er att begränsa särkullbarns arvsrätt.

Slutligen vill vi poängtera att ett testamente är ogiltigt om det inte upprättas i enlighet med vissa lagstadgade formkrav. Många tror att de bara kan ladda ner ett gratis testamente som de hittar på internet. Men det är det sista du ska göra. Dokument på internet utan instruktioner som ingen tar ansvar för, är verkligen ingen ansvarsfull lösning. Om du känner dig det minsta osäker på de lagstadgade formkraven så gör du klokt i att ladda ner ditt testamente på Juridiska Dokument.