Inbördes Testamente

Inbördes Testamente

Inbördes Testamente

Testamente

Inbördes testamente

Kategori: Testamente

Ett inbördes testamente skrivs av två eller flera personer gemensamt. Vanligen skrivs ett inbördes testamente av två personer, som lever i en relation och som ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra. För sambor är det extra viktigt att skriva testamente eftersom de inte har någon laglig arvsrätt sinsemellan. Även för makar [...]

Orubbat bo – Ladda ner ett inbördes testamente!

Kategori: Testamente

Orubbat bo - Begreppet orubbat bo är ett gammalt begrepp som avser den situation där den efterlevande maken ärver hela den avlidne makens kvarlåtenskap. För makar utan barn eller med endast gemensamma barn är det normen. Där ärver den efterlevande all den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Först när den efterlevande maken gått bort så [...]

Sambor – En juridisk checklista

Kategori: Samboavtal, Testamente

Innan ni flyttar ihop så finns det en del grundläggande rättsregler som ni som blivande sambor bör ha i åtanke. Nedanstående checklista är att se som ett samtalsunderlag för dig och din blivande sambo. Det är viktigt att ni läser igenom checklistan, engagerar er i detta samt är uppriktiga mot varandra. Gör ni det så är [...]

Testamente sambo

Kategori: Testamente

Testamente sambo - Det är viktigt att ni som sambor skriver ett inbördes testamente om ni vill ärva varandra. Detta eftersom sambor inte ärver varandra enligt Ärvdabalken. Om ni köpt en gemensam bostad är det extra viktigt med ett inbördes testamente då den efterlevande sambon annars kan tvingas sälja bostaden för att lösa ut den [...]