Arvsrätt särkullbarn

Kategori: Arv

Arvsrätt särkullbarnArvsrätt särkullbarn

Arvsrätt särkullbarn – Barn som inte är gemensamma kallas i juridiken för särkullbarn. Arvsrätten för särkullbarn är mer omfattande än vad som är fallet med gemensamma barn eftersom särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt efter förälderns bortgång. Medan gemensamma barn måste vänta med sitt arv tills den efterlevande maken avlidit så är alltså detta inte fallet för särkullbarn.

Inbördes testamente mellan makar

Lösningen på denna situation är att makarna upprättar ett inbördes testamente genom vilket de minskar särkullbarnets arv. Detta är speciellt viktigt om makarna äger en bostad och de vill ge den efterlevande maken möjlighet att bo kvar i bostaden.

På juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan makar som är upprättat med just denna situation i åtanke!

 

Nästa inlägg