Inbördes Testamente

Ett inbördes testamente är en form av testamente som upprättas av två eller flera personer gemensamt. Vanligen är det två personer som lever i en relation som upprättar ett inbördes testamente. Vi redogör för vad som gäller vid äktenskap, samboförhållande och om ena eller båda parterna har särkullbarn i respektive avdelning.

Inbördes testamente används främst när två personer ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra. Speciellt för sambor, som inte ärver varandra enligt lag, är det viktigt att upprätta ett inbördes testamente om de vill att den efterlevande sambon skall ärva den avlidne sambons kvarlåtenskap.

Inbördes TestamenteEtt inbördes testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas av dem som har skrivit testamentet. Dessutom ska det bevittnas av två personer vilka ska känna till att de bevittnar ett testamente (men de behöver inte veta innehållet i testamentet).

Juridiska Dokument kan ni ladda ner testamenten såväl för sambor som för äkta makar:

Ett något dyrare alternativ är att vi på Thorlund Juristbyrå upprättar ert inbördes testamente i enlighet med de förutsättningar som gäller för just er. Besök oss online på Thorlund Juristbyrå och läs mer om hur vi kan hjälpa er!