Inbördes Testamente

Ett inbördes testamente är en form av testamente som upprättas av två eller flera personer gemensamt. Vanligen är det två personer som lever i en relation som upprättar denna typ av testamente. Här kan du läsa om vilken typ av testamente ni behöver vid äktenskap, samboförhållande och om ena eller båda parterna har särkullbarn i respektive avdelning.

Inbördes testamente används främst när två personer ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra. Speciellt för sambor, som inte ärver varandra enligt lag, är det viktigt att upprätta ett testamente om de vill att den efterlevande sambon skall ärva den avlidne sambons kvarlåtenskap.

Inbördes TestamenteEtt testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas av dem som har skrivit testamentet. Dessutom ska det bevittnas av två personer vilka ska känna till att de bevittnar ett testamente (men de behöver inte veta innehållet i testamentet).

Juridiska Dokument kan ni ladda ner testamenten såväl för sambor som för äkta makar:

Har ni frågor så är ni alltid välkomna att kontakta oss på Thorlund Juristbyrå AB på telefon 040-976434. Ni kan också besöka oss på Juridiska Dokument där ni kan ställa frågor antingen på vår supportchatt eller via vårt kontaktformulär. Välkomna!